• Polski
  • English

serie
wydawnicze


Wkomponowują się w wielopłaszczyznowy system informowania o naszym kraju. Na przykładzie konkretnych regionów, powiatów i miast wojewódzkich, w przekonujący sposób ukazują dorobek i skalę przemian, jakie następują w Polsce. Służą ponadregionalnej i zagranicznej promocji dokonań i możliwości polskich samorządów. Przyczyniają się tym samym do budowania pozytywnych skojarzeń z Polską i Polakami. Bogato ilustrowane przez wybitnych artystów kamery i agencje fotograficzne, z tekstami m.in. znanych ludzi pióra. Patronują tym publikacjom urzędy centralne, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie i miejskie, starostwa, a także regionalne i powiatowe związki samorządów.

  • wszystko
  • M
  • P
  • S
Polska - 100 lat niepodległości | 2018-2019
powiększ
galeria

2018-2019 Polska - 100 lat niepodległości

Polska - nasze dziedzictwo | 1050 lat | 2016-2019
powiększ
galeria

2016-2019 Polska - nasze dziedzictwo | 1050 lat

Polska gospodarka rozwój regionów | 2012-2014
powiększ
galeria

2012-2014 Polska gospodarka rozwój regionów

Polska regionów w Europie narodów | 2011-2013
powiększ
galeria

2011-2013 Polska regionów w Europie narodów

Polska - rozwój regionów | 2008-2011
powiększ
galeria

2008-2011 Polska - rozwój regionów

Polskie powiaty w Europie | 2009-2011
powiększ
galeria

2009-2011 Polskie powiaty w Europie

Miasta województw | 2007-2008
powiększ
galeria

2007-2008 Miasta województw

Stolice polskich województw | 2004
powiększ
galeria

2004 Stolice polskich województw

Polskie regiony w Europie | 2003
powiększ
galeria

2003 Polskie regiony w Europie