• Polski
  • English

science, new technologies


Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Centrum Badań DNA

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Instytut Fizyki Jądrowej

Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Świętokrzyska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie