Nowości

Polska – 100 lat niepodległości

Kraków - 100 lat niepodległości

Radom - 100 lat niepodległości

Kielce - 100 lat niepodległości

Ostrów Wielkopolski

Skarżysko-Kamienna - miasto na szlaku

Opolskie - Polska - 100 lat niepodległości

Będzin 660 lat

Słupsk

Łódź - 100 lat niepodległości

  • od projektu do efektu
  • 1

serie wydawniczeWkomponowują się w wielopłaszczyznowy system informowania o naszym kraju. Na przykładzie konkretnych regionów, powiatów i miast wojewódzkich, w przekonujący sposób ukazują dorobek i skalę przemian, jakie następują w Polsce. Służą ponadregionalnej i zagranicznej promocji dokonań i możliwości polskich samorządów.  Przyczyniają się tym samym do budowania pozytywnych skojarzeń z Polską i Polakami. Bogato ilustrowane przez wybitnych artystów kamery i agencje fotograficzne, z tekstami m.in. znanych ludzi pióra. Patronują tym publikacjom urzędy centralne, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie i miejskie, starostwa, a także  regionalne i powiatowe związki samorządów.