Nowości

Polska - nasze dziedzictwo, mazowieckie

Kraków - 760 lat lokacji

Radom - siła w precyzji

Konin

Słupsk

Gorzów Wielkopolski

Bydgoszcz - 670 lat

  • od projektu do efektu
  • od projektu do efektu
  • 1
  • 2

serie wydawniczeWkomponowują się w wielopłaszczyznowy system informowania o naszym kraju. Na przykładzie konkretnych regionów, powiatów i miast wojewódzkich, w przekonujący sposób ukazują dorobek i skalę przemian, jakie następują w Polsce. Służą ponadregionalnej i zagranicznej promocji dokonań i możliwości polskich samorządów.  Przyczyniają się tym samym do budowania pozytywnych skojarzeń z Polską i Polakami. Bogato ilustrowane przez wybitnych artystów kamery i agencje fotograficzne, z tekstami m.in. znanych ludzi pióra. Patronują tym publikacjom urzędy centralne, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie i miejskie, starostwa, a także  regionalne i powiatowe związki samorządów.